Wie is Farmland Investment?
Farmland Investment is een jong bedrijf met als doel investeerders te interesseren voor investeringen in de agrarische sector.

Wat doet Farmland Investment?
Farmland Investment adviseert en begeleidt ondernemers, investeerders en beleggers bij investeringen in de agrarische sector.

Waarom investeren in de agrarsiche sector met Farmland Investment?
De groei van de wereldbevolking, de afname van fossiele brandstoffen, de verandering van het klimaat en de verwachte toename van de welvaart zal de vraag naar grond en grondstoffen fors doen toenemen. Investeren in Landbouw wordt weer interessant echter is ook een bittere noodzaak. Daarnaast is investeren in landbouwgrond tevens een zeer solide belegging.

Waarin onderscheidt Farmland Investment zich t.o.v. andere adviespartijen?
Zaken doen met Farmland Investment is helder en duidelijk.   Alvorens u een besluit neemt kunt u rekenen op het beste advies.